Informasjon om rasen

Oversatt fra The British Collie Club sin hjemmeside

Den tidlige historien til både langhåret og korthåret collie er, i likhet med hos mange andre raser, i stor grad gjenstand for spekulasjoner. Den vanligste oppfatningen er at den er etter kommer av en stamme med gjeterhunder innført til Scotland og Wales av romerne rundt det femte århundre. Den skotske varianten var en stor, sterk og pågående hund, avlet til gjeting av høylandssauer. Welsh-utgaven var mindre, kvikk og smidig, hjemmekjær og vennlig, og den ble også brukt til gjeting av geiter.

Også navnets opprinnelse er uklart. Fra forskjellige hold påstås det at navnet stammer fra de tidlige gjeterhundenes mørke farge («coaly»), eller at det er utledet fra navnet til en sauerase med sorte hoder som en gang var vanlige i Scotland («Colley»), eller fra det anglosaxiske ordet som betyr «nyttig». Ordet kan også spores til gaelisk og/eller irsk, hvor ordet for «bikkje» er respektivt  càilean og cóilean. Det er mer overensstemmende med rasens opprinnelse at ordet stammer fra det gaelisk-talende skotske høylandet enn fra en anglosaxisk term.

I det 18. århundre, colliens naturlige hjem var i det skotske høylandet hvor den hadde blitt holdt som gjeterhund i flere århundrer. Hundene ble oppdrettet med stor omhu for å kunne bistå sine eiere med å gjete og vokte flokken.

Når engelskmennene så disse hundene på Birmingham-markedet, krysset de dem med deres egne gjetehunder og produserte dermed en blanding av kort- og langhårede varianter. Etter den industrielle revolusjon ble det fasjonabelt å eie en hund, og disse tidlige colliene antas å ha bli krysset med Borzoi (russisk ulvehund) for å få et edlere hode, noe som i dag er en av de viktigste karakteristikkene ved langhåret collie. Man er dog ikke sikker på at Borzoi faktisk ble krysset inn i hovedstammen av rasen. Da dronning Victoria anskaffet en langhåret collie etter å ha sett en på Balmoral Castle, ble rasen forvandlet til et moteobjekt.

Etter som oppdrettet av rasen ble rettet mot utstilling, endret colliens fremtoning seg drastisk. F.eks.  var collien i 1960-årene en mye høyere hund enn den er i dag. Tidligere hunder var også mer robust bygget og var i stand til å dekke avstander opp til 160 km om dagen. I Storbritannina benyttes ikke langhåret collie til gjeting i særlig grad lenger, og dens arbeidsoppgaver utføres i dag av border collien. Likevel ser man både i USA og i en rekke europeiske land, en gjenoppstandelse av collien som arbeids- og brukshund.

Hverken kort- og langhåret collie skal vise noen form for nervøsitet eller aggresjon, og fungerer generelt godt med barn og andre dyr. Likevel er det viktig at collien blir godt sosialisert for å forebygge at den blir sky. Av størrelse er den medium til stor, men kan finne seg godt til rette i en leilighet på grunn av sin rolige væremåte. Som med mange andre gjeterhunder kan det være ganske mye lyd i collien, noe som er vanskelig å trene bort. Mengden jeterinstinkt varierer, hos noen individer er det utpreget mens andre igjen er ganske rolige. Collien er veldig lojal og kan være en en-familie hund (selv om de fleste gjør unntak for barn), men de er sjelden aggressive eller beskyttende utover bjeffing og utvisning av skremmeatferd. De fungerer typisk meget godt sammen med barn, forutsatt at de er godt sosialisert og trent. De lærer lett og responderer best på en myk hånd. De elsker menneskelig selskap og liker seg dårlig som rene utehunder.

Collien kan brukes som gjeterhund eller annet arbeid, og samtidig fungere som en mild, fleksible familiehund, det være seg som arbeidshunder på en gård eller på hobbybasis å holde styr på noen få sauer, geiter eller ender. Ved å bruke collien til gjeterarbeid hjelper man å ta vare rasens opprinnelige bruksegenskaper, og det gir nye muligheter for både eier og hund. Kvalitetene som gjør en god gjeterhund – treningsvillighet, tilpasningsdyktighet, loyalitet, fysisk og mental sunnhet, bevegelighet og eleganse – er viktig på mange områder, og bidrar i stor grad til å gjøre collien til en utmerket kamerat også.

Collien kan konkurrerer i konkurranser som agility, lydighet, utstilling, flybal, spor og gjeting. Gjeterinstiktet og treningsvilligheten kan måles på ikke-konkurrerende gjeterhundprøver. Langhåret collie som viser basis gjeterinstikt kan trenes til å konkurrere i gjeterhundkonkurranser. Individer i rasen er også brukt som ettersøktshunder, redningshunder, terapihunder og førerhunder for blinde- og svaksynte.