Smeller

Smeller oppstod som en konkurranseform av spesialsøk, og spesialsøk omfattes av for eksempel narkotikahunder, minehunder, ID-hunder, likhunder osv.

Konkurranseformen består av at man presenterer hunden for en ID-lukt (smeller) og sender den deretter i søk for å markere på tilsvarende ID-lukt i forskjellige miljøer.

Det er Maja og Mynte hos meg som har trent mest smeller, og de er trent i fire forskjellige miljøer; banesøk, kassesøk, romsøk og kjøretøysøk. De andre hundene mine har også fått prøve seg og alle synes dette er veldig morsomt å få trene. Dessverre tar alle aktiviteter tid å holde på med og med mange hunder å jobbe med har ikke smeller blitt fulgt opp her de siste årene. Men hundene glemmer ikke kunsten og det er en fin aktivitet å holde på med innimellom.

Mynte frysmarkerer i banesøk
Her er det en ID-lukt i den ene boksen, de andre boksene er tomme. Hun søker da over og markerer på boksen med funn i